Huisartsenpraktijk Vogel is geopend op:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur Donderdag tot 12.30 uur
Telefoonnummer:
071 - 401 29 21
Telefoonnummer: 071 - 401 29 21
Geopend op: Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur Donderdag tot 12.30 uur

Chirurgische ingrepen

U kunt bij ons terecht voor diverse kleine chirurgische behandelingen. Dit zijn kleine operaties die uit te voeren zijn onder plaatselijke verdoving. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van;

 • Ingroeide teennagel, de nagel groeit aan de zijkant in het weefsel groeit. Hierdoor ontstaat vaak een ontstekingsreactie.
 • Moedervlekken, tenzij er een verdenking is op een melanoom (kwaadaardige moedervlek) 
 • Atheroomcyste danwel talgkliercyste, groei van een talgklier onder de huid vaak ten gevolge van verstopte afvoer die ontstoken kan raken
 • Lipoom (ook wel vetbult), ophoping van vetcellen waardoor een zwelling ontstaat
 • Fibroom (huiduitstulping)
 • Wratten, verschillende vormen.
 • Likdoorn (eeltpit)
 • Plaatsen van een (Mirena) spiraal

Een voordeel van het laten doen van dit soort verrichtingen door de huisarts is dat de behandeling niet ten koste gaat van uw eigen risico (in tegenstelling tot behandeling in het ziekenhuis). Ook is er een duidelijk lager infectierisico, kortere wachttijden, hoge kwaliteit en vindt behandeling plaats in een bekende omgeving. Bovendien is de huisarts reeds op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis. Zo is er minder kans op complicaties en u kunt na de ingreep direct naar huis.

 

Volgorde van de procedure:

 1. Afspraak maken op het spreekuur ter beoordeling door de huisarts.
 2. Diagnose wordt gesteld.
 3. Uitleg procedure en complicaties, beantwoorden van vragen en vervolgens worden de afspraken vastgelegd.
 4. Afspraak maken voor de ingreep zelf.
 5. De ingreep vindt plaats (ontsmetten van het operatiegebied, plaatsen van verdoving, verwijderen van de vlek/knobbel, de wond wordt gehecht en u krijgt advies omtrent het schoonmaken van de wond).
 6. Al het weefsel dat wordt wegsneden, wordt onderzocht door een patholoog anatoom. De uitslag is in de regel binnen 10 dagen bekend.
 7. Controleafspraak wordt gemaakt bij de assistente waarbij de hechtingen worden verwijderd.

NB: Eventueel onderzoek van het weefsel door de patholoog gaat wel ten koste van het eigen risico.